Kehittäminen ja hanketoiminta

Kehittämishankkeiden avulla ennakoimme tulevaisuutta ja vaikutamme yhteiskuntaan.

Pitkäjänteinen hanketoiminta tuottaa STEP-koulutuksen koulutuspalveluihin uusia toimintamalleja, osaamista, palveluja, tuotteita tai materiaaleja. Uusiin haasteisiin tartumme ripeästi ja ennakkoluulottomasti.

Strategisella työllä ja kehittämishankkeilla vastaamme koulutusalan yhteiskunnallisiin haasteisiin ja vahvistamme oppilaitoksemme toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

Valtakunnallisena toimijana STEP-koulutus on kiinnostava verkostokumppani sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankeverkostoissa.

 

Lisätietoja:

Strateginen kehittäminen: Lehtiniemi Soili, koulutusjohtaja, soili.lehtiniemi@step.fi p. 040 7481223
Hanketoiminta: Markkanen Helena, hankepäällikkö, helena.markkanen@step.fi p. 050 4005084

 

STEP-koulutuksen Kehittäminen ja hanketoiminta -sivusto on vielä kehitteillä.