Koulutuspalveluiden kehittäminen

Oppivelvollisuus vai -mahdollisuus hanke

Täydennyskoulutusta kansanopistojen ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoon.

Ilmoittaudu koulutuksiin

Hyvinvointia ja osallisuutta

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittäminen.

Lisätietoa hankkeesta

Koulutusportti

Kirkastetaan mm. palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä pitovoimaisia koulutuspolkuja.

Tahdon tietää lisää

Ohjaus tavoittaa!

Hankkeen punaisena lankana on verkko-ohjauksen kehittäminen. Hankkeen tavoite on kolmiosainen, sillä hanketoiminta keskittyy eri nivelvaiheiden ohjaukseen.

Tutustu tarkemmin

Osuu! Osaamista positiiviseen uudistumiseen

Muun muassa muutoksen johtaminen ja organisaation uudistumiskyvyn vahvistaminen.

Ota selvää!

Perusteista poluille – taidolla jatkoon

Painopisteenä opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opiskeluvalmiuksien vahvistaminen.

Lue täältä lisää

Yhdessä parasta! – Etelä 2

Hankkeessa kehitetään henkilökohtaistamisen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen sekä näyttöjen suorittamisen prosesseja.

Lue lisää hankkeesta
Logo OPH rahoittaa

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen

Lisää osaamista vammaisalalle.

Lue täältä hankkeesta

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorten työelämävalmiuksien ja yrittäjyyden kehittäminen.

Lue lisää hankkeesta

Seurakuntaopisto liikkuu 2

Opiskelijoiden hyvinvoinnin lisääminen liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta edistävällä toimintamallilla.

Lue lisää hankkeesta

Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

Nivelvaiheen ohjaustoimintoja aikuisille opiskelemaan hakeutuville.

 

Lue lisää hankkeesta

Loiste 7

Asiakaslähtöisen toiminnan ja laadunhallinnan kehittäminen STEP-koulutuksessa.

Lue lisää hankkeesta

Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja terapiassa

Jaetaan hyviä käytänteitä ja opitaan lisää.

 

Lue lisää hankkeesta