Loiste 7

Hankeaika

1.1.2020 – 31.21.2021

Tavoitteet

  1. Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
  2. Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
  3. Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa

Toimenpiteet

  1. Laatustrategia 2030 arviointityöryhmän perustaminen ja STEP-koulutuksen laadunhallinnan nykytilan arviointi.
  2. Työelämäpalautteen toimeenpanemiseen valmistautuminen
  3. Hankeverkoston ennakointitietoon perehtyminen ja osallistuminen yhteiseen kehittämistyöhön

Tulokset

  1. Laadunhallinnan kehittämistoimien esille nostaminen ja laadunhallinnan prosessien sekä menettelytapojen päivittäminen
  2. Työelämäpalaute on kytketty osaksi koulutuksen järjestäjän prosesseja ja laadunhallintaa
  3. Kehittämistoiminnan tulokset tulevat osaksi tiedolla johtamisen parantamista

RahoittajaRahoittaja

Opetushallitus (OPH)

Verkostokumppanit

Riveria, hankkeen hallinnoija

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Pohjois-Savon opisto

Tohtori Matthias Ingmanin säätiö

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja

Kotonen Sebastian, laatupäällikkö, sebastian.kotonen@step.fi p. 040 4838487