Toiminnalliset menetelmät opetuksessa ja terapiassa

Hankeaika

1.9.2020-31.8.2022

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on jakaa opetuksessa ja terapiassa käytettävien  toiminnallisten menetelmien hyviä käytänteitä sekä lisätä  verkoston osaamista toiminnallisten menetelmien käytössä.

Toiminta

Hankeaikana järjestetään kuusi ( 6) koulutustapaamista eri kumppaniorganisaatioissa. Koulutustapaamiset on teemoitettu. Tapaamisissa perehdytään  kohdemaan toiminnallisten menetelmien hyviin käytäntöihin erilaisissa toimintaympäristöissä varhaislapsuudesta aikuisuuteen.

Tulokset

Hankkeen koulutustapaamisiin osallistuneet henkilöt jakavat hankkeen hyviä käytänteitä toiminnallisten menetelmien käytöstä omiin organisaatioihinsa. Hankkeen tuloksena verkoston osaaminen toiminnallisten menetelmien käytössä opetuksessa ja terapiassa kasvaa.

.

Rahoittaja

Erasmus+

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa

Verkostokumppanit

Ceip Valdelecrin,  Spain
EELK Tallinna Toompea Kaarli Kogudus, Estonia
Center for Mental and Pedagogical Support,  Greece
Universitatea Aureal Vlaicu Din Arad,  Romania
Club Mary Poppins S.R.L. Italy
Centre de Terapia Interfamiliar S.L. Spain

Lisätietoja

Reunanen Merja merja.reunanen@step.fi p. 0400 372 090

Thil Anu anu.thil@step.fi, p. 044 756 6025