Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hankeaika

1.8.2019-31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja –kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymisiä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla edistetään opiskelijoiden laaja-alaista yrittäjyysosaamista. Alueellisen yhteistyön lisääminen ja vahvan verkoston muodostaminen yrittäjyyskasvatuksen teemassa on yksi hankkeen päätavoitteista

Konkreettisina tavoitteina on

1. yrittäjyyskasvatuksen polun rakentaminen kaikkiin alueen kuntiin. Kuntien poluista muodostuu Etelä-Savon laajuinen yrittäjyyskasvatuksen polku.

2. muodostaa vahva alueellinen yrittäjyyskasvatusverkosto

Toimenpiteet

1. Nuorten ja yritysten kanssa järjestetyt yrittäjyyskasvatustapahtumat

2. ”Yrittämään oppii yrittämällä” -yrittäjyyden toimenpiteet opiskelijoille

3. Opettajien koulutus

4. Yrittäjyyskasvatuksen ehjän polun luominen ja mallinnus

Tulokset

1. Hankkeen oppilaitosten yrittäjyyskasvatuksen ja sitä kautta työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittyminen

2. Opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysosaaminen sekä kiinnostus yrittämiseen kasvaa

3. Opettajien yrittäjyyskasvatusosaaminen lisääntyy ja yhteistyö eri koulutusasteiden välillä kasvaa

4. Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen polku

Hanketta toteutetaan YES Etelä-Savo brändin alla, jolloin hankkeelle saadaan valtakunnallista näkyvyyttä ja tukea osana YES-verkostoa

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Verkostokumppanit

Helsingin yliopisto

Ruralia-instituutti

Etelä-Savon Koulutus Oy

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen hallinnoija

Lisätietoja

Lisätietoja

Marjanen Ritva, ritva.marjanen@step.fi, p. 040 7063723