Strateginen kehittäminen

Lähihoitajakoulutuksen lisääminen

STEP-koulutuksessa on tavoitteena lisätä lähihoitajaopiskelijoiden määrää 40 opiskelijavuodella Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen mahdollistamana.

Lue lisää hankkeesta

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Tavoitteena on kehittää opetuksen laatua ja jäljitellä opetustilanteissa mahdollisimman aitoja ja erilaisia potilashoitotilanteita turvallisessa oppimisympäristössä.

Mistä on kyse?

Uusi alku – kehittämisenhanke

Jatkuvan oppimisen kehittäminen. Työ- ja elinkeinoelämän uudistaminen sekä yhteiskunnan ja talouden haasteisiin vastaaminen.

Lisätietoja